Fractie Onafhankelijken verkiesbaar voor Universiteitsraad

posted in: NL 0

Fractie Onafhankelijken verkiesbaar voor Universiteitsraad

Medewerkersfractie Onafhankelijken (The Independents) staat voor een brede vertegenwoordiging, voor de belangen van alle medewerkers binnen alle faculteiten en ondersteunende diensten en voor inclusiviteit. Lijsttrekker Mirjam Siesling: ‘In de Universiteitsraad is de voertaal Engels, maar omdat niet elke medewerker in deze taal uit de voeten hoeft te kunnen, hebben wij ervoor gezorgd dat de raadsverslagen en -stukken ook in het Nederlands beschikbaar zijn. Alleen zo kun je een inclusieve partij zijn.’

‘We function as a watchdog’

Mirjam is programmamanager bij Mindlabs en gaat voor een derde termijn in de Universiteitsraad. Dat geldt ook voor de nummer twee op de lijst, Mark Vitullo. Hij is docent Engels bij het Talencentrum (Language Center). Hun fractie vult op dit moment zes van de negen zetels voor medewerkers in. Ook studenten hebben negen zetels. Omdat de voertaal in de fractie Engels is en dit Marks moedertaal is, beantwoordt hij de vragen van de interviewer in het Engels. ‘Two decades ago, I was a member of the University Council at Tilburg University as well. I returned two years ago. Being a member of the University Council is a gratifying job because we contribute to university society. We function as a watchdog. We keep track of what the board does.’

Positie promovendi

Fractie Onafhankelijken heeft een brede achterban. Mirjam: ‘Onze fractie bestaat uit twintig personen, minimaal eentje vanuit elke faculteit, zoveel mogelijk divisies en nationaliteiten en variërend in leeftijd. Eén van onze speerpunten is de positie van promovendi. Op onze kieslijst staat altijd een promovendus hoog op de lijst.’ De fractie stemde tegen het plan van het bestuur om een minimum aantal promovendi per hoogleraar vast te leggen. ‘Er ligt al een tijd teveel focus op het aantal promovendi in plaats van op de kwaliteit. Zo’n quotum zou daar alleen maar aan bijdragen.’  

Beyond the numbers

Mark geeft les binnen verschillende faculteiten en opleidingen. ‘I work closely with teachers from different faculties. They keep me informed about what happens at their School. I bring different perspectives to the table which I can balance with the Board’s perspective.’ Als lid van de commissie Financiën probeert hij verder te kijken dan de cijfers. ‘Off course we need to check if we can afford it, but we make sure the Board looks at all the interests. A new research initiative can only happen if all parties involved in this get the proper support and recognition. By For example, we ask the Board if they know how much (support) staff they need for a new plan and how they can finance this staff properly.’

Groei studentenaantallen

Andere onderwerpen waar de Universiteitsraad zich de huidige raadsperiode mee bezighield, is de selectieprocedure voor de nieuwe rector magnificus, de kwaliteitsafspraken en daarmee samenhangend de studievoorschotmiddelen en de werkdruk. Mirjam: ‘We waarderen het om zo nauw betrokken te zijn bij een beleidsplan dat zowel voor studenten als docenten heel relevant is. Het is altijd zoeken naar de manier waarop we betrokken zijn, omdat we ook onze onafhankelijkheid willen kunnen behouden. We onderzoeken in ieder geval wat de invloed op de campus, docenten en studenten is van het groeiend aantal studenten en de maatregelen die het onderwijs moeten verbeteren.’ ‘And so we keep working on long term policies in an ever changing world’, zegt Mark tot besluit.